Er zijn drie redenen waarom wellness zo populair is. De eerste is de hoge werkdruk, snelheid van handelen, vermoeidheid, stress, tekort aan ontspanning, een wat onpersoonlijke manier van leven en wonen in de steden doen de behoefte aan een gezond alternatief voor het verbeteren van de kwaliteit van leven toenemen. Steeds meer mensen nemen het initiatief in eigen handen om aan hun gezondheid te werken, zoals zij dat willen.

Tweede reden is de vergrijzing, met daarbij behorende vraag naar verzorging. Een derde reden is de gezondheidszorg zelf. Enerzijds omdat de reguliere gezondheidszorg de vraag niet goed aankan, vanwege de kosten, logistiek en ook een stukje wantrouwe.

Anderzijds om op grond van humanitaire- en kostenoverwegingen aan te dringen op het voorkomen van klachten en ziekten. De zgn. preventieve gezondheidszorg, waar de preventieve wellness weer een onderdeel van is.

Deze drie factoren zorgen voor een sterke groei van wellness diensten en wellness producten. Wellness is uiteraard ook in ontwikkeling.

Openingstijden op beide dagen is van 11.00 tot 17.00 uur.

paralicht@gmail.com

Naarden

0633217455


Geen producten aanwezig